01.09.2016
Akce v září Sportovci

Kamarádi       1. 9.       Slavnostní zahájení ŠR, hry na zahradě

                     2. 9.       Procházka do parku

                     

                     5. 9.       Hřiště – atletika

                     6. 9.       Tělocvična

Kamarádi       7. 9.       „Vítáme nový školní rok“ – Val. muzeum v přírodě 

                     8. 9.       Tenisová školička

                     9. 9.       „Běh pro zdraví“ v parku

                    

                         12. 9.       Hřiště – atletika

                   13. 9.       Tělocvična

Slunečnice    14. 9.       „Slunečnicový“ výlet

                   15. 9.       Tenisová školička

                   16. 9.       „Kdo si hraje, nezlobí“ - zámek Kinských VM

 

 

                  19. 9.        Hřiště – atletika

                  20. 9.       Tělocvična

 Koně          21. 9.        Jízdárna bUČISKA

                  22. 9.        Tenisová školička

                  23. 9.        Hry v lese                            

 

                  26. 9.        Hřiště – atletika                                        Angličtina

Zvířátka      27. 9.        Tělocvična

   -     28. 9.  Státní svátek         

Broučci       29.9.         Tenisová školička  

                 30.9.          Hry na školní zahradě, Putování s broučky

                  

  10. 9.   zvou Černí na společný sobotní výlet na kolech.