01.09.2016
Omlouvání dětí

Děti omlouvejte do 13. hodin předešlého dne na telefonní čísla jednotlivých tříd.  Pro neomluvené dítě je první den počítáno s obědem a rodiče si mohou oběd vyzvednout.