14.06.2016
HROMADNÉ PŘIJETÍ X NEPŘIJETI na rok 2016-2017

 

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace
Rozhodnutí
Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3   školského zákona  v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2016 / 2017  se zahájením vzdělávání dne 1. září 2016 na uvedené mateřské škole takto:
Přidělené registr. číslo dítěte Výsledek řízení - dítě přijato do MŠ
001 - 2016 ANO  
002 - 2016 ANO  
003 - 2016 ANO  
004 - 2016 ANO  
005 - 2016 ANO  
006 - 2016 ANO  
007 - 2016 ANO  
008 - 2016 ANO  
009 - 2016 ANO  
010 - 2016 ANO  
011 - 2016 ANO  
012 - 2016 ANO  
013 - 2016 ANO  
014 - 2016 ANO  
015 - 2016 ANO  
016 - 2016 ANO  
017 - 2016 ANO  
018 - 2016 ANO  
019 - 2016 ANO  
020 - 2016 ANO  
021 - 2016 ANO  
022 - 2016 ANO  
023 - 2016 ANO  
     
     
         Dalimila Čechová
V (ve) Rožnově pod Radhoštěm ředitelka Mateřské školy
        1.máje 1153,Rožnov p. R.
Datum zveřejnění seznamu: 31.5.2016