31.05.2016
AKCE NA ČERVEN - KAPIČKY

1.6. , 2.6., 9.6., 16. 6. plavecký výcvik

2.6. - vystoupení TO ZUŠ ( Janíkova stodola)

7.6. celoškolní výlet do Velkých Karlovic ( program " Pirátská plavba")

9.6. - ukázky MěP a Hasičů ( zahrada MŠ)

27.6. rozloučení s předškoláky - ve třídě

vyhodnocení sběru PETlahví a papíru