29.04.2016
AKCE NA KVĚTEN- SPORTOVKA

PLÁNUJEME   NA   KVĚTEN

 

 

Téma      datum       plánovaná akce                               poznámka

                                      

                      2. 5.         Hřiště – atletika, keramika                                                       

                      3. 5.         Kolečkové brusle                              

Maminky       4. 5.        Tenisová školička                                    

                       5. 5.        Tělocvična – gymnastické závody                                     

6. 5.         Fotografování + tablo

                   

                                                                                            

9.      5.        Hřiště – atletika                                      angličtina 

                     10. 5.         Tenisová školička         odpoledne přejeme maminkám

Maminky     11. 5.         Koncert v ZUŠ

                     12. 5.         Kolečkové brusle                                              

13.   5.        Túra

 

 

16.  5.        Hřiště - atletika

                      17.5.         Beseda s ochránci přírody SVČ    ukázka tenis.školičky

Voda             18.5.         Kolečkové brusle 

                      19.5.         Pouštění lodiček v parku

                      20.5.         Túra

 

 

 

23.5.       

24.5.

Indiáni           25.5.         Škola v přírodě -  Hutisko -Solanec  

                      26.5. 

                      27.5. 

 

                                                

30.5.                        Hřiště – atletické závody

31.5.                        „Dětská show“ na ŠZ – oslavy MDD

 

 

14. 5. pořádá SVČ – Miniduatlon