29.02.2016
AKCE NA BŔEZEN - Sportovka

PLÁNUJEME   NA   BŘEZEN

 

 

 

TÉMA    DATUM    PLÁNOVANÉ  AKCE                     POZNÁMKA

 

        29. 2.       Závěrečné bruslení                                angličtina

Jarní            1. 3.        Tělocvična

                    2. 3.        Pozorování jarních květin

květiny        3. 3.        Keramika, plavání                             

                    4. 3.        Procházka do parku

     

         

                   7. 3.         Hry v lese

Březen-       8. 3.         Beseda v knihovně                                        

měsíc          9. 3.         Velikonoce v zámku Lešná

knihy         10. 3.         Hry na ŠZ, plavání                            

11.    3.        Exkurse do knihkupectví

 

 

14. 3.        Túra – zahájení plnění jarních kilometrů      angličtina

Vítání        15. 3.         Tělocvična                                          

 16. 3.         Jdeme na proutky

jara            17. 3.         Keramika, plavání                            

18.    3.         Vítání jara s pochováváním Mařeny                        

 

 

                  21. 3.         Hřiště SŠZP - atletika

                  22. 3.         Túra                                         

Velikonoce   23. 3.         Výstava výtvarných prací ve SVČ                    

                  24. 3.         Hry v lese

                  25. 3.         Procházka do parku

 

               

                  28. 3.         Velikonoční pondělí

Zvířata       29. 3.         Tělocvična                                            angličtina

                  30. 3.         Hřiště – atletika                                Gymn. Přehlídka

a mláďata  31. 3.         Hry na ŠZ, plavání 

                    1. 4.         Túra

  

 

1. 4. zvou Lovasovi na večerní rodičovské utkání v BOWLINGU. Sejdeme se v „CITY CLUB“  v 17.45 hod.. Dráhy jsou zamluvené od 18.00 do 20.00 hod.