26.01.2016
AKCE NA ÚNOR - Sportovka

 

                  PLÁNUJEME    NA   ÚNOR

 

 

 


TÉMA        DATUM      P L Á N O V A N Á   A K C E                         POZNÁMKA


 

 1.  
  1. 2.    Bruslení                                 angličtina

   Zimní             2.2.      Tělocvična                                                             

   sporty             3.2.      Vycházka k můstkům

   (jarní               4.2.     Exkurse do Intersportu                 

   prázdniny)      5.2.      Běžky na ŠZ (procházka)

    

   ________________________________________________________________

    

                          8.2.      Bruslení                                                     

   Zápis              9.2.      Tělocvična                                                 

      do              10.2.      Exkurse do papírnictví

   školy             11.2.      Divadlo „Dobrodružství na ostrově“, plavání       

                   12.2.      Běžky na ŠZ (procházka)

   ________________________________________________________________

                                                                                                                               

                         15.2.     Plavání                                                     angličtina                                               

                         16.2.     Tělocvična                                                

Hudba           17.2.     Návštěva LŠU

                          18.2.      Třídní kolo – SUPERSTAR, plavání                                                                                           

                      19.2.      Běžky na ŠZ (procházka)             

 

 

22.2.    Závěrečné bruslení                                   

23.2.     Tělocvična                                                

Karneval       24.2.     Karnevalové dopoledne v MŠ                                

                      25.2.     Keramika, Plavání                                    

                26.2.  Příprava karnevalu, hry na zahradě                                                                                                       odpoledne KARNEVAL

 

Karneval plánujeme na 26. 2. – prosím, nahlaste masky dětí do 19. 2.

 

Vyhlašujeme pěveckou soutěž  SPORTOVKA  HLEDÁ  SUPERSTAR“.

Děti si přinesou CD nebo kazetu s libovolnou písničkou, kterou budou zpívat.

Třídní kolo proběhne 18. 2. a finále na karnevale. Uzávěrka přihlášek do této soutěže je 12. 2

                                                Díky za spolupráci !!!

                                                            J + J