30.10.2015
AKCE NA LISTOPAD - KRTEČCI

6.11. - " Zdravá pětka " v 8:30hod program pro děti o zdravém životním stylu s plněním úkolů

10.11. - návštěva ZUŠ v 10:00hod " POJĎTE S NÁMI DO LESA" - výchovný koncert

- podzimní vycházka do parku se sbíráním listí