31.08.2015
AKCE NA ZÁŘÍ - SPORTOVKA

PLÁNUJEME   NA   ZÁŘÍ

 

Téma        datum     plánovaná akce                                      poznámka

 

                     1. 9.       Slavnostní zahájení ŠR, hry na zahradě

                     2. 9.       Tělocvična

Kamarádi     3. 9.       Tenisová školička

                     4. 9.       Hry v lese

                    

 

                     7. 9.       Hřiště – atletika

                     8. 9.       Tělocvična

Kamarádi     9. 9.       První podzimní výlet - Tylovice

                   10. 9.       Tenisová školička

                   11. 9.       „Běh pro zdraví“ v parku

 

 

                  

                   14. 9.       Hřiště – atletika

Přírodní      15. 9.       Tělocvična

                   16. 9.       „Kámen v pravěku“ – zámek Kinských VM

materiály    17. 9.       Tenisová školička

                   18. 9.       Vycházka do lesa - obrázky z přírodnin

 

 

                  21. 9.        Hřiště – atletika

Zvířátka     22. 9.       Tělocvična

     -            23. 9.        Tenisová školička

 broučci     24. 9.        Keramika

                  25. 9.        Hry v parku

 

 

                  28. 9.        Hřiště – atletika

                  29. 9.        Tělocvična

 Koně        30. 9.        Výstava obrazů a plastik v Galerii

 

  5. 9.   zvou Černí na společný sobotní výlet na kolech.

 

25. 9.   zvou  Lovasovi na  „Večerní putování s broučky“.