31.08.2015
AKCE NA ZÁŘÍ - KAPIČKY

-slavnostní zahájení školního roku pohádkou

-informativní třídní schůzka s rodiči 15.9.

-zápis do zájmových kroužků

-vycházka do přírody (podle počasí)