19.05.2015
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

                   
Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace
Rozhodnutí
Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3   školského zákona  v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2015 / 2016  se zahájením vzdělávání dne 1. září 2015 na uvedené mateřské škole takto:
Přidělené registr. číslo dítěte Výsledek řízení - dítě přijato do MŠ
01 - 2015 ANO  
02 - 2015 ANO  
03 - 2015 ANO  
04 - 2015   NE
05 - 2015 ANO  
06 - 2015 ANO  
07 - 2015 ANO  
08 - 2015 ANO  
09 - 2015 ANO  
 010 - 2015 ANO  
011 - 2015 ANO  
012 - 2015   NE
013 - 2015 ANO  
014 - 2015   NE
015 - 2015   NE
016 - 2015   NE
017 - 2015 ANO  
018 - 2015 ANO  
019 - 2015 ANO  
020 - 2015 ANO  
021 - 2015 ANO  
022 - 2015 ANO  
023 - 2015 ANO  
024 - 2015 ANO  
     
         Dalimila Čechová
V (ve) Rožnově pod Radhoštěm ředitelka Mateřské školy
        1.máje 1153,Rožnov p. R.
Datum zveřejnění seznamu: 19.5.2015