16.03.2015
PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

-nutné zapsaní se do seznamu a zaplacení poplatku 150 Kč

- 8.4. 2015 v 8:30hod