28.02.2015
AKCE NA BŘEZEN - SPORTOVKA

PLÁNUJEME   NA   BŘEZEN

 

 

 

 

TÉMA        DATUM      P L Á N O V A N É   A K C E                    POZNÁMKA

 

2. 3.        Exkurse do knihkupectví

Březen-       3. 3.        Tělocvična                                          Jumping

měsíc          4. 3.         Divadlo v MŠ

knihy          5. 3.         Knihovna, plavání                                

6.      3.        Zámek Kinských – „Valašská krajina“

 

 

  9. 3.          Procházka v parku                              Angličtina                

Jarní          10. 3.         Tělocvična                                        

                  11. 3.         Návštěva Fittcentra

prázdniny  12. 3.         Hry na ŠZ, plavání                             Trampolíny

13.   3.         Běžky (procházka)

 

 

16.  3.          Túra – zahájení plnění jarních kilometrů

Vítání       17. 3.          Divadlo „Vyprávění starého vlka“        Jumping

18. 3.          Pozorování jarních květin

jara           19. 3.          Prohlídka solné jeskyně v Rožnově, plavání                            

20.  3.          Vítání jara s pochováváním Mařeny

 

 

                 23. 3.         Hřiště SŠZP – atletika                         Angličtina

                 24. 3.         Tělocvična                                         

Velikonoce  25. 3.         Výstava obrazů v Galerii                     Gymn. Přehlídka

                 26. 3.         Keramika, plavání                                Trampolíny

                 27. 3.         Túra

 

               

                 30. 3.         Hřiště SŠZP

Velikonoce  31. 3.         Tělocvična

 

 

20. 3. zvou Pavlicovi na večerní rodičovské utkání v BOWLINGU. Sejdeme se v Kuželně na Eropláně v 17.45 hod.. Dráhy jsou zamluvené od 18.00 do 20.00 hod. Po ukončení možnost posezení v salonku.