28.01.2015
AKCE NA ÚNOR - SPORTOVKA

 

PLÁNUJEME    NA   ÚNOR

 

 

 

TÉMA        DATUM      P L Á N O V A N Á   A K C E                         POZNÁMKA

 

                       2. 2.      Bruslení

Zimní             3. 2.      Tělocvična                                                  jumping

sporty             4. 2.      Divadlo – „Velká cirkusová pohádka“

                       5. 2.      Vycházka k můstkům, 12.00- 14.00 plavání               

6. 2.      Běžky na ŠZ (procházka)

________________________________________________________________

 

 9. 2.    Bruslení                                                      angličtina

Zápis             10. 2.     Solná jeskyně v Rožnově                                                            

  do                11. 2.     Cesta do školy                                                                      

školy             12. 2.     Tělocvična,  plavání                                  trampolíny

13. 2.     Běžky na ŠZ (procházka)

________________________________________________________________

                                                                                                                           

                      16. 2.     Bruslení                                                                                                     

                      17. 2.     Tělocvična                                                  jumping

Hudba           18. 2.      Třídní kolo - SUPERSTAR

                      19. 2.      Návštěva ZUŠ, plavání                                                                                                               

                      20. 2.      Běžky na ŠZ (procházka)             

 

 

23. 2.    Závěrečné bruslení                                    angličtina

24. 2.     Tělocvična                                                 

Karneval       25. 2.     Běžky na ŠZ (procházka)                               

                      26. 2.     Keramika, plavání                                      trampolíny

27. 2.     Příprava karnevalu, hry na zahradě            odpoledne

                                                                                KARNEVAL

 

Karneval plánujeme na 27.2. – prosím, nahlaste masky dětí do 23.2.

 

Vyhlašujeme pěveckou soutěž  SPORTOVKA  HLEDÁ  SUPERSTAR.

Děti si přinesou CD nebo kazetu s libovolnou písničkou, kterou budou zpívat.

Třídní kolo proběhne 18.2. a finále na karnevale. Uzávěrka přihlášek do této soutěže je 13.2.

 

                                                Díky za spolupráci !!!

                                                            J + J