12.01.2015
ŽÁDOST O POTVRZENÍ ZAPLACENÉHO ŠKOLNÉHO ZA ROK 2014

Žádám Vás o potvrzení zaplaceného školného v roce 2014 za syna/dceru ..................................,

narozeného ....................... , bydliště ..................................................................................

 

Podpis rodiče, který bude žádat o úlevu na dani ...................................

 

Adresa rodiče : ......................................

                      ......................................

                      .....................................

 

Datum : ................................................