12.09.2014
KROUŽKY ( zápis, kriteria)

18.9. 2014 zápis do kroužků v 15hod

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK

-věková kategorie 3-5let

- děvčata i chlapci

- zájem dítěte o zpívání a tancování

-rytmicky a pohybově nadané

-poplatek 300Kč/pololetí

SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU

Do kroužku jsou přijímány děti 5-6let (předškoláci). Kroužek bude probíhat v pondělí (liché týdny) a děti budou rozděleny do dvou skupin. 1.skupina 14:15hod - 15hod , 2.skupina 15:00 - 15:45hod. 300Kč/pololetí

TRAMPOLÍNY

-Do kroužku jsou zapojováni předškoláci (5-6let). Kroužek bude probíhat ve čtvrtek (liché týdny). Děti budou rozděleny do dvou skupin. 1.skupina 14:15hod - 15hod , 2.skupina 15:00 - 15:45hod. 300Kč/pololetí

JUMPING

Základem je pohybová a hudební zdatnost. Do kroužku jsou zařažovani předškoláci (5-6let). Kroužek bude vždy v úterý (sudé týdny) od 14:15 - 15hod. 300Kč/pololetí

VÝTVARNÝ KROUŽEK

počet dětí 12 , děti od 4let, liché úterý 12:30h - 14hod , 300Kč/pololetí

Přihlášené děti nakreslí jednoduchý obrázek a předvedou manuální zručnost při stříhání a lepení. Z celkového počtu bude vybráno 12 dětí dle výtvarného talentu. Krouže povede Zuzana Bolfová