Archív 2010-11 / 2011-12 / 2012-13 / 2013-14 / 2014-15 / 2015-16 / 2016-17

Akce MŠ 1.máje 864 (2011/2012)


ZÁŘÍ:
• slavnostní zahájení školního roku
• orientační vycházky do okolí MŠ, zaměřené na bezpečnost dětí
• třídní schůzky

ŘÍJEN:
• návštěva divadelního představení KUK a CUK
• poznávací podzimní vycházky do lesa – zdokonalování zdolávání přírodních překážek, poznávání plodů stromů a keřů
• zahájení činností kroužků
• solná jeskyně – sportovka

LISTOPAD:
• Valašsko – můj domov – ukázky starých řemeslných technik – společenský dům
• divadlo pro děti Čarodějná krčma
• vánoční fotografování dětí
• vítáme podzim s rodiči (Čtyřlístkový den)

PROSINEC:
• divadlo v MŠ – paní učitelky hrají dětem
• nadílka s Mikulášem a čertem
• předvánoční koledování s p. uč. Vařejčkovou
• vánoční besídka s nadílkou
• vypouštění balónků s přáním Ježíškovi (Čtyřlístkový den)

LEDEN:
• návštěva ZŠ Videčská a 5.květen
• den Tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar chodí s dětmi po třídách
• lyžařský výcvik
• třídní schůzky pro rodiče předškoláků s učitelkami prvních tříd ZŠ a OPPP
• zimní radovánky – Sněhulákový den na zahradě MŠ (Čtyřlístkový den)

ÚNOR:
• veselé bobování
• zahájení plavání
• maškarní rej s Lenou Freyovou (Čtyřlístkový den)

BŘEZEN:
• návštěva knihovny
• vítání jara – topíme Mařenu (Čtyřlístkový den)
• Janíkova stodola – téma „Lidová řemesla“
• vycházky do přírody na proutky

DUBEN
• dopravní hřiště ZŠ Pod Skalkou (koloběžkový den)
• ukázka práce městské policie a hasičů
• Den otevřených dveří v MŠ
• zahájení plaveckého kurzu

KVĚTEN
• fotografování tříd
• oslavy Svátku matek (Čtyřlístkový den)
• vystoupení pro seniory
• kočárkový den
• Indiánský výlet

ČERVEN
• Janíkova stodola – taneční vystoupení
• oslavy Dne dětí na zahradě MŠ
• návštěva Valašského muzea
• školní výlet
• rozloučení s předškoláky (Čtyřlístkový den)

Během školního roku budeme přidávat akce podle aktuální nabídky kulturních agentur, ZUŠ a Domu dětí a mládeže. Případně akce měnit tak, abychom se přizpůsobili potřebám dětí a MŠ.

Další pravidelné akce jsou součástí činnosti sportovní třídy – viz www. sportovkaborec.webnode.cz