Archív 2010-11 / 2011-12 / 2012-13 / 2013-14 / 2014-15 / 2015-16 / 2016-17

Tradiční akce MŠ 1.máje 864 (2010/2011)


ZÁŘÍ:
• Slavnostní zahájení školního roku
• Třídní schůzky
• Běh ZA ZDRAVÍM
• Putování s broučky – lampionový průvod

ŘÍJEN:
• Drakiáda
• Zahájení činnosti kroužku trampolín a angličtiny

LISTOPAD:
• Divadlo pro děti
• Vánoční fotografování
• návštěva prvňáčků v ZŠ
• Výchovný koncert v ZUŠ

PROSINEC:
• Vánoční zpívánky s diskotékou
• Divadlo pro děti
• Mikuláš v MŠ
• Vánoční besídky s nadílkou
• Vánoce v ZŠ – spolupráce

LEDEN:
• MŠP (předškoláci)
• Lyžařský výcvik
• Veselé bobování
• Návštěva ZŠ před zápisem

ÚNOR:
• Divadelní představení
• Karneval v MŠ
• Superstar – pěvecká soutěž

BŘEZEN:
• Divadlo pro děti
• Beseda v knihovně
• Vítání jara
• Gymnastická přehlídka
• Zápis do sportovní třídy v MŠ

DUBEN:
• Dopravní hřiště
• Divadlo
• Beseda s městkou policií
• Den Země
• Velikonoční jarmarky v ZŠ
• Velikonoce v MŠ
• Výchovný koncert v ZUŠ
• Výběrové testy do sportovní třídy
• Zápis do MŠ

KVĚTEN:
• Talentové zkoušky do ZUŠ
• Divadelní představení
• Kulturní celoškolní akce pro děti dle nabídky
• Výlet do Teplic do jeskyní
• Fotografování
• Indiánský výlet (předškoláci)

ČERVEN:
• Oslavy MDD – školní zahrada
• Výlet do ZOO
• Návštěva vystoupení TO ZUŠ v Janíkově stodole
• Rozloučení s předškoláky

Mateřská škola se pravidelně zapojuje do akcí pořádaných SVČ (výstavy, besedy, sportovní a výtvarné soutěže aj.)

Pravidelně je využívána nabídka TKA, a to především divadelních představení pro děti.

Akce mateřské školy mohou být doplněny podle nabídek z kulturních agentur během školního roku.

Další pravidelné akce jsou součástí činnosti sportovní třídy – viz www.sportovka.borec.cz