Podzim na školní zahradě

Děti ze třídy Stonožek a Medvídků sklízely úrodu na záhoncích.

Podzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahraděPodzim na školní zahradě