Běžné dny ve speciální třídě

Hry ve třídě, relax ve whirlpool vaně, individuální práce, pobyt venku, relaxační chvilky v místnosti Snoezelen, ranní pozdravení u vláčku.

Běžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální tříděBěžné dny ve speciální třídě