PodzimnÝ krajina

Do vřtvarnÚ soutý×e s podzimnÝ tÚmatikou se zapojily vÜechny dýti ze t°Ýdy MedvÝdk¨ - pozadÝ vytvo°ily zapÝjenÝm barev do vlhkÚho podkladu a potom tiskly, st°Ýhaly, lepily a tvo°ily podle nßlady a fantazie.

PodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajinaPodzimnÝ krajina