28.05.2014
Hromadné rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2014-2015

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace

 

Rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 se zahájením vzdělávání dne 1. září 2014 na uvedené mateřské škole takto:

Přidělené reg. čislo dítěte: Výsledek řízení - dítě přijato /nepřijato do MŠ

                        1.2014                                ANO

                        2.2014                                ANO

                        3.2014                                ANO

                        4.2014                                ANO

                        5.2014                                ANO

                        6.2014                                              NE

                        7.2014                                ANO

                        8.2014                                ANO

                        9.2014                                ANO

                       10.2014                               ANO

                       11.2014                                             NE

                       12.2014                               ANO

                       13.2014                                             NE

                       14.2014                                             NE

                       15.2014                               ANO

                       16.2014                                             NE

                       17.2014                               ANO

                       18.2014                               ANO

                       19.2014                               ANO

                       20.2014                               ANO

                       21.2014                                            NE

                       22.2014                               ANO

                       23.2014                                            NE

                       24.2014                               ANO

                       25.2014                                            NE

                       26.2014                               ANO

                       27.2014                               ANO

                       28.2014                                           NE

                       29.2014                                           NE

                       30.2014                                           NE

                       31.2014                               ANO/864/

                       32.2014                               ANO

                       33.2014                               ANO

                       34.2014                               ANO

                       35.2014                               ANO

                       36.2014                               ANO

                       37.2014                                           NE

                       38.2014                                           NE

                       39.2014                               ANO

                       40.2014                                           NE

                       41.2014                                           NE

                       42.2014                               ANO

                       43.2014                               ANO

                       44.2014                                           NE

                       45.2014                                           NE

                       46.2014                               ANO

                       47.2014                               ANO

                       48.2014                               ANO

                       49.2014                               ANO

                       50.2014                                           NE

                       51.2014                                           NE

                       52.2014                               ANO

                       53.2014                                           NE

                       54.2014                                           NE

                       55.2014                                           NE

                       56.2014                               ANO

                       57.2014                               ANO

                       58.2014                                          NE

                       59.2014                               ANO

                       60.2014                               ANO

                       61.2014                               ANO

                       62.2014                               ANO

                     028.2014                               ANO

 

 

Schůzka s rodiči nových - přijatých dětí proběhne 23.6.2014 v 15.00 hod. v MŠ 1.máje 1153, Rožnov p.R.

 

 

Datum zveřejnění seznamu: 28.5.2014

                                                                                              Dalimila Čechová

                                                                                         Ředitelka Mateřské školy

                                                                                        1.máje 1153, Rožnov p. R.