23.04.2014
Dokumenty pro zápis do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Žádost o přijetí dítěte do MŠ č.1
Žádost o přijetí dítěte do MŠ č.2
Čestné prohlášení žadatele
Souhlas s nakládáním s osobními údaji
Evidenční list