14.04.2014
Vyšetření sluchu orientační zkouškou a přenosným audiologickým přístrojem - nabídka PaedDr. Yvety Odstrčilíkové

  • termín: úterý 6.5.2014, dopoledne v MŠ
  • Účel vyšetření: orientační zkouška sluchu (vyšetření přenosným audiometrem SENTI) se provádí na základě zjištění sluchového vnímání u dětí předškolního a mladšího školního věku a k potřebám statistického zpracování výsledků.
  • Rozsah vyšetření: dítě bude vyšetřeno PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou ve spolupráci s třídní učitelkou MŠ pouze v oblasti sluchového vnímání
  • Metody vyšetření: orientační vyšetření sluchu hlasitou a šeptavou řečí, vyšetření pomoci přístroje SENTI
  • Pokud budou mít rodiče dětí o toto vyšetření zájem, je nutné si ve třídě vyzvednout formuář