29.09.2009
Celé česko čte dětem

Děti a paní učitelky z naší MŠ se zapojily do akce "Celé česko čte dětem", ke které patří také výtvarná soutěž. Více informací získáte na www.celeceskoctedetem.cz .