24.02.2014
Cesta dvou bratří - výtvarná soutěž

Cílem výtvarné soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury
s pozitivním příkladem pro život v současnosti.


I. kategorie (1. – 3. třída) + kategorie MŠ
• Cyril a Metoděj žili ve velké rodině v městě Soluni.
Nakresli, jak to u nich v rodině mohlo vypadat.
• Když měl Metoděj devět let, tak se mamince narodilo poslední,
sedmé miminko.

Nakresli, jak to mohlo vypadat u vás, když tě maminka
přinesla domů z porodnice.

 

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně
zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat
náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které
stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2014
na Velehradě

Hodnotící komise: Adolf Born (předseda), Jan Jemelka,
Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak,
Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek,
Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:
I. kategorie – 1. až 3. třída – malba + kresba + grafika
II. kategorie – 4. až 5. třída – malba + kresba + grafika
kategorie MŠ – 3 až 6 let – malba + kresba + grafika
kategorie ZUŠ – 1. až 5. třída – malba + kresba + grafika
• formát A3
• autoři vítězných výtvarných prací musí zaslat kopii rodného listu
Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na
zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, do které
chodíte, věk, telefonický kontakt domů a e-mailovou adresu.
Výtvarné práce prosím zasílejte do 16. 5. 2014