07.02.2014
Zápis do speciálních tříd 2014

Zápis do speciální třídy "Kuřátka" (pro děti s autismem) a speciální třídy "Berušky"(pro děti se souběžným postižením více vadami) MŠ 1.máje 1153, Rožnov p. R., proběhne 19.března 2014 od 8.00 do 12.00 hod. 

 

 

 

 
 

 

Pro optimální vývoj každého dítěte je velmi důležitá stimulace v ranném dětském věku – odborné vedení dítěte zdravotně ohroženého, postiženého a oslabeného je nepostradatelné. Speciální třída „Kuřátka“ pro děti s  autismem a "Berušky" pro děti se souběžným postižením více vadami, umožní Vašemu dítěti několika hodinový pobyt mimo rodinu v kolektivu dětí s poskytnutím odborně vedené stimulace vývoje dítěte.

Nabízené činnosti a služby:

speciální pedagogika:

       Grafomotorika

       Logopedická péče

       Komplexní péče při integraci dítěte se zdravotním postižením včetně vypracování individuálního vzdělávacího plánu

        Komplexní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika včetně diagnostiky školní připravenosti a specifických poruch učení a chování

psychologie

       Komplexní psychologická diagnostika ( spolupracujeme s SPC Kroměříž,

      SPC Nový Jičín,Auxilium)

speciální cvičení a terapie

       Jóga

       Hydromasáže a vířivé koupele

       Perličková koupel nohou

       Cvičení na velkých míčích

       Uvolňovací masáže

       Míčková automasáž ve speciálním bazénku

       Ergoterapie – práce v keramické dílně

       Hippoterapie – jízda na konících

       Solná jeskyně „Salza“

       Praktické využití Snoezelenu při práci s dětmi

       Pobyt ve speciální relaxační místnosti

        Canisterapie (pozitivní působení psa na zdraví dětí se speciálními vzdělávacími potřebami)

Kontakt:   Dalimila Čechová, ředitelka mateřské školy , tel . 739 589 087


www.specialnitridaroznovpr.wz.cz