04.02.2014
Jak Valaši chovali včely - akce pro předškoláky

 


JAK VALAŠI CHOVALI VČELY

Program věnovaný včelařství a řemeslům s ním souvisejícím. Dozvíte se zajímavé informace o starších i současných způsobech chovu včel, neobyčejném životě včelího společenství a včelích produktech. Součástí pořadu je také nahlédnutí do včelích úlů, lekce přírodovědy ve staré škole a procházka se sladkou medovou ochutnávkou. Praktickou částí je návštěva dětí v perníkářské a voskařské dílně.


Realizace: 3. červen 2014 , 12.00-14.00

Délka pořadu: 120 min.

Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ

Počet osob ve skupině: pro optimální zvládnutí zejména praktické části  max. 25 osob

Místo konání: areál Valašské dědiny, Živý dům

Režie: Bc. Denisa Hrůzková, +420 571 757 182, hruzkova@vmp.cz

 

 

Program nabízí:

  • seznámení se základními informacemi o životě a chovu včel, včetně mnoha vybraných zajímavostí
  • možnost srovnání dřívějších a současných způsobů včelaření, ukázku včelařských pomůcek i různých typů úlů
  • pozorování živých včel ve skleněném výukovém úlu
  • návštěvu staré školy s výukou věnovanou životu včel a včelstev, doplněnou pozorováním stavby těla včely pomocí lupy a mikroskopu
  • pracovní listy, které ověří a připomenou nově získané vědomosti
  • přiblížení jednotlivých včelích produktů, jejich vzniku a následného využití člověkem
  • malou medovou ochutnávku
  • ukázky vybraných technik voskařského a perníkářského řemesla s možností vlastní výroby