27.01.2014
www.specialnitridaroznovpr.wz.cz

Speciální třídy pro děti s autismem “Kuřátka” a se souběžným postižením více vadami “Berušky”

 

MŠ 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm


Nabízené činnosti a služby

Kontakt: Dalimila Čechová, ředitelka mateřské školy, tel: 739 589 087

Pro optimální vývoj každého dítěte je velmi důležitá stimulace v ranném dětském věku - odborné vedení dítěte
zdravotně ohroženého, postiženého a oslabeného je nepostradatelné.
Speciální třída pro děti s autismem “Kuřátka” a se souběžným postižením více vadami “Berušky” umožní Vašemu
dítěti několikahodinový pobyt mimo rodinu v kolektivu dětí s poskytnutím odborně vedené stimulace vývoje dítěte.
Speciální pedagogika:
- Grafomotorika
- Logopedická péče
- Komplexní péče při integraci dítěte se zdravotním postižením, včetně vypracování individuálního vzdělávacího plánu.
- Komplexní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika, včetně diagnostiky školní připravenosti a specifických poruch učení a chování.

Psychologie:
- Komplexní psychologická diagnostika (spolupracujeme s SPC Kroměříž, SPC Nový Jičín, Auxilium)
- Jóga
- Hydromasáže a vířivé koupele
- Perličková koupel nohou
- Cvičení na velkých míčích
- Uvolňovací masáže
- Míčková automasáž ve speciálním bazénku
- Ergoterapie - práce v keramické dílně
- Hippoterapie - jízda na koních
- Solná jeskyně “Salza”
- Praktické využití Snoezelenu při práci s dětmi
- Pobyt ve speciální relaxační místnosti
- Canisterapie (pozitivní působení psa na zdraví dětí se speciálmími vzdělávacími potřebami

www.specialnitridaroznovpr.wz.cz

 

 

 

 

 

 

́