15.09.2009
Balónkové dny - školní projekt 2009-2010

 

 

Přijďte všichni honem sem,

čeká nás příjemný den.

Jaký?  "B A L Ó N K O V Ý ".

 

Balónkové dny je název společných setkávání rodinných příslušníků s dětmi v průběhu celého školního roku 2009-2010. Chtěli bychom tímto projektem navázat na předchozí školní rok, kdy jsme se zapojili do akce rádia Frekvence 1 -"Vánoce s Ježíškem" a na naší školní zahradě vypustili 400 balónků s přáním Ježíškovi. Letošní Balónkové dny pro děti a rodiče budou plné výtvarných, pohybových a dramatických aktivit a také barevných balónků. Celý projekt bychom chtěli zakončit vytvořením tabla všech dětí z naší MŠ a jeho umístěním do výlohy některého z obchodů na rožnovském náměstí. Během těchto společných akcí rodiče z blízka poznají prostředí MŠ, naučí se dívat na své dítě ve vztahu k ostatním. Pochopí, že se stává členem širšího společenství, než je rodina. Poznají prostředí a kamarády, o kterých jim děti vyprávějí. Mohoou navázat přátelské vztahy s ostatními rodiči.

Termín a program naplánujeme dostatečně dopředu, aby měla většina rodičů čas se na ně připravit. O všech plánovaných akcí budou rodiče včas informováni na nástěnkách v šatnách i na www stránkách naší mateřské školy.

Mateřská škola by měla být pomocníkem, partnerem rodičů ve věcech výchovy a vzdělávání dětí. Rodinám dětí nabízí možnost spoluúčasti při výchově v MŠ. Balónkové dny - akce školy pro rodiče a děti jsou podnětné pro vzájemné poznávání a hlubší vzájemné porozumění, což je v zájmu dítěte.

Spolupráce s rodiči bude dále probíhat formou spontánních návštěv ve třídě, pomocí s pořádáním akcí, výletů( také formou sponzorství, finanční nebo materiální pomoci). Připravíme ankety pro rodiče i děti, vstupní dotazníky o dětech, portfolia, nástěnky, infotmativní schůzky, organizování zvláštních událostí - narozeniny, svátky dětí. V letošním roce se budeme snažit o větší zapojení všech dětí i rodičů do sběru PET lahví i papíru a získané finance použijeme na společné akce.

S projektem Balónkové dny budou rodiče seznámeni na zahajovací třídní schůzce v září 2009.

 

Seznam Balónkových dnů:

  • Školka plná veselých dětiček
  • Skřítci podzimníčci
  • Vypouštění balónků Ježíškovi
  • Mikulášská nadílka
  • Vánoční posezení
  • Karneval ve školce
  • Výstava na chodbách MŠ
  • Týden zdravého mlsání
  • Svátek maminek
  • Rozloučení s předškoláky

 

                                Na všechny společné akce se těší zaměstnanci MŠ 1. máje 1153 v Rožnově p/R