06.09.2013
Den stromů

  • 15.10.2013
  • Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
  • dopolední akce pro děti z naší MŠ (8.30 odjezd od MŠ, 11.00 návrat - objednaným autobusem ČSAD )

    Akci připravili pracovníci Muzea regionu Valašsko spolu s občanským sdružením Líska.   

Děti si vyzkouší vnímání stromů všemi smysly, projdou si pocitové chodníčky, vytvoří zkameněliny rostlin odléváním ze sádry, seznámí se s letokruhy ve formě medailonků a zahrají si s padákem. K oslavám patří i interaktivní dramatizace soudu pod starým dubem a tvoření ve stylu "land art" Z nejtvořivějších dětských kolektivů bude vylosován  výherce VELKÉ ŠKOLNÍ ENCYKLOPEDIE nebo výtisků časopisů ČTYŘLÍSTEK do třídní knihovničky.