05.09.2013
Sběr PET lahví - 2013/2014

  • plasty se odevzdávají ke žlutým kontejnerům u školní kuchyně
  • plasty musí být sešlápnuté , i s uzávěrem
  • igelitové pytle řádně označte (jméno dítěte, počet), toto označení musí být odolné proti případnému dešti
  • počty odevzdaných plastů zapisujte do sešitů v šatnách jednotlivých tříd
  • plasty odevzdávejte ve dnech : úterý, středa, čtvrtek ( v pondělí a pátek se pytle odvážejí)
  • za každé čtvrtletí se počty plastů odevzdávají na MěÚ a jsou finančně ohodnoceny, výtěžek MŠ využije na akce pro děti
  • děkujeme všem rodičům i dětem, kteří se v letošním školním roce 2013/2014 zapojí do sběru PET lahví