05.09.2013
Sběr plastových víček - 2013/2014

  • plastová víčka se odevzdávají v jednotlivých třídách (nebo ve velkém pytli u vchodu do ředitelny)
  • počty odevzdaných víček zapisujte do sešitů v šatnách jednotlivých tříd
  • děkujeme za spolupráci