20.08.2013
Doporučení pro usnadnění vstupu Vašeho dítěte do mateřské školy

 

 

 

 

Dodržujte doma pravidelný režim, který bude částečně korigovat s režimem v mateřské škole:

* ráno vstávat v určitou dobu,

* obědvat ve dvanáct hodin,

* pokud je dítě zvyklé po obědě spát, doba odpočinku je v mateřské škole do 14:30 hod.

Zaměřte se na nácvik a procvičování hygienických a pracovních návyků Vašich dětí:

* dítě má dodržovat osobní čistotu,

* učí se správně umýt a utřít si ruce, ústa,

* učí se správně používat kapesník,

* zvyká si samostatně používat toaletní papír,

* učí se splachovat,

* učí samostatně jíst lžící, starší děti příborem,

* učí se oblékat,

* učí se nazouvat papučky a boty,

* zvyká si poznávat své věci a ukládat je na určené místo,

* učí s skládat a udržovat ve svých věcech pořádek.