26.06.2013
Prima VIZUS

Naše MŠ se zařadila do akce pro děti "Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí"