19.06.2013
Upozornění pro rodiče dětí

Po domluvě s vedením města a s finančním odborem MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm se navyšuje základní měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 na částku 500,- Kč za dítě.