06.06.2013
VV soutěž "PO očima dětí 2013"

Patrick Antonin Šilc ze 2. třídy naší MŠ získal 3.místo v okresním kole výtvarné soutěže.


                            G R A T U L U J E M E !