23.05.2013
Hromadné rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2013-2014

 

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace

 

Rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 se zahájením vzdělávání dne 2. září 2013 na uvedené mateřské škole takto:

Přidělené reg. čislo dítěte:           Výsledek řízení - dítě přijato do MŠ  

                1.2013                                                      NE

                2.2013                                 ANO

                3.2013                                                      NE

                4.2013                                                      NE

                5.2013                                 ANO

                6.2013                                                      NE

                7.2013                                                      NE

                8.2013                                 ANO

                9.2013                                 ANO

              10.2013                                 ANO

              11.2013                                                      NE

              12.2013                                                      NE

              13.2013                                                      NE

              14.2013                                                      NE

              15.2013                                                      NE

              16.2013                                                      NE

              17.2013                                 ANO

              18.2013                                                      NE

              19.2013                                 ANO

              20.2013                                                      NE

              21.2013                                                      NE

              22.2013                                 ANO

              23.2013                                                      NE

              24.2013                                                      NE

              25.2013                                                      NE

              26.2013                                                      NE

              27.2013                                 ANO

              28.2013                                                      NE

              29.2013                                                      NE

              30.2013                                                      NE

              31.2013                                                      NE

              32.2013                                ANO

              33.2013                                ANO

              34.2013                                ANO

              35.2013                                ANO

              36.2013                                ANO

              37.2013                                ANO

              38.2013                                                       NE

              39.2013                                                       NE

              40.2013                                                       NE

              41.2013                                 ANO

              42.2013                                 ANO

              43.2013                                 ANO

              44.2013                                 ANO

              45.2013                                                       NE

              46.2013                                                       NE

              47.2013                                 ANO

              48.2013                                 ANO

              49.2013                                 ANO

              50.2013                                 ANO

              51.2013                                 ANO

 

Schůzka s rodiči nových  - přijatých dětí proběhne 20.6.2013 v 15.00 hod. v MŠ 1.máje 1153.

V Rožnově pod Radhoštěm

 

Datum zveřejnění seznamu: 24.5.2013 

                                                                                                Dalimila Čechová

                                                                                           Ředitelka Mateřské školy

                                                                                          1.máje 1153, Rožnov p. R.