24.04.2013
Obecná škola na Valašsku


Malí školáci či předškoláci budou moci navštívit starou školu a prožít si zde vyučování s použitím historických učebních pomůcek. Vyzkouší si například psaní na břidlicové tabulky nebo krasopis husím brkem a poznají průběh a způsob výuky v minulosti. 


Realizace: 4. června 2013 ( 8.30-10.30)

Délka pořadu: 120 minut / 1 skupina

Cílová skupina: předškoláci z 

Počet osob ve skupině: max. 25 osob

Místo konání: Valašská dědina

Režie: 

Bc. Denisa Hrůzková, tel.: 571 757 118, e-mail: hruzkova(zavináč)vmp.cz

Praktické seznámení se způsobem školní výuky v minulosti

 

NÁPLŇ PROGRAMU:

Děti navštíví v areálu Valašské dědiny objekt školy z Miloňova, kde zasednou do lavic a zúčastní se vyučování dle dřívějších způsobů. Dozvědí se, čemu se dříve děti učily, jak často chodily do školy, kolik jich bylo ve třídě apod. Pod vedením pana učitele si ověří základní počty na počítadle, poučí se ze starých výukových školních obrazů, vyzkouší si obtížnost krasopisu, psaní na břidlicovou tabulku nebo husím brkem na papír. Po odzvonění konce vyučování se procházkou přesunou na druhé stanoviště, které jim zábavnou formou umožní prohlédnout a vyzkoušet si mnoho dalších historických učebních pomůcek.

Vstupné: 20,- Kč