04.04.2013
Seznam přijatých dětí do MŠ 1. máje 1153 na školní rok 2013-2014

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

Seznam přijatých dětí do MŠ 1.máje 1153,Rožnov p. R.

na školní rok 2013/2014:

 

RČ:  4                                                        

RČ:  6                                                      

RČ:  7                                                        

RČ:  8                                                         

                  

Přerušené správní řízení 2013/2014:

(Bude obnoveno po dodání podkladů pro vydání rozhodnutí)

 

RČ:  1                                                       

RČ:  2                                                           

RČ:  9                                                           

                  

 

  

V Rožnově pod Radh. : 4.4.2013                           

 

                                                            Dalimila Čechová

                                                      ředitelka mateřské školy