12.06.2009
Zvonění na zvoneček

Ve středu 24.6. odpoledne se koná na školní zahradě  slavnost k ukončení školního roku

                                    "Z v o n ě n í  n a  z v o n e č e k"

  • 15.00 - 17.00 akce Kidiboo show
  • slavnostní rozloučení s předškoláky
  • vyhlášení celoroční soutěže ve sběru PET lahví
  • soutěž s panem Popelou - sběr papíru
  • vypouštění balonků na prázdniny