26.02.2013
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2013/2013

 

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R.

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2013/2014

 

 

 

Č.j.  9  /2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R.,příspěvková organizace

 

 

Schválila:

ředitelka školy – Dalimila Čechová

 

 

Účinnost:

Od 1.3.2013

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ a její zástupkyni při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vdělávání na detašovaném pracovišti MŠ 1.máje 864,Rožnov . R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R.,příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

 

 

 

1.      dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

2.        trvalý pobyt dítěte v Rožnově p. R., pro běžné třídy

 / do speciálních tříd -logopedické a se souběžným postižením  více vadami/

  budou   přijímány děti i z okolí    

3.      dosažení věku 3 let při přijetí dítěte

 

Pomocná kritéria:

 

4.  v mateřské škole se již vzdělává sourozenec

5.  datum narození dítěte

6.  datum podání žádosti

7.  každodenní nástup již od 1.9.2013

8.  zaměstnanost rodičů

 

Pokud není naplněna kapacita MŠ, je možné přijmout dítě,které bydlí mimo Rožnov p. R.

 

 

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm,

Dne     26.2.2013

Dalimila Čechová

ředitelka mateřské školy