26.02.2013
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 1.máje 1153,Rožnov p. R.

 příspěvková organizace

 

 

 

 

Číslo jednací:

ŘMŠ       10    /  2013

 

 

 

 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

Ředitelka Mateřské škola Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 1153, po dohodě se zřizovatelem obcí (městem) Rožnov pod Radhoštěm a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání  stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2013  /  2014

 

 

místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola 1.máje 1153 ,Rožnov p. R.

a detašované pracoviště 1.máje 864

termín:

5.3., 29, a 30.4.2013

doba pro podání žádosti:

5.3..2013     8.00-12.00hodin –  třída pro děti se souběžným                                 postižením více vadami

5.3.2013      13.00- 15.00 hodin – logopedická třída

29.4.2013      8.00 -12.00 hodin

30.4.2013    12.00 -16.00 hodin

 

 

Místo,  termín a doba pro podání žádostí budou také zveřejněny  na  vývěskách města Rožnova pod Radhoštěm, Spektru a MŠ 1.máje 1153 a 1.máje 864,www stránkách MŠ a vývěsce v MŠ

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte  a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a doporučení lékaře k přijetí do MŠ.

 

 

 

        Dalimila Čechová            

ředitelka  mateřské školy

1.máje 1153

Rožnov pod Radhoštěm

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 26.2.2013