08.02.2013
Zápis do speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Zápis do speciální třídy "Kuřátka" (pro děti s kombinovanými vadami)  MŠ 1.máje 1153, Rožnov p. R., proběhne 5.března 2013

od 8.00 do 12.00 hod.

 

 

Speciální třída pro děti s více vadami a autismem „Kuřátka“

MŠ 1.máje 1153, Rožnov p. R.


 

 

 

 

Pro optimální vývoj každého dítěte je velmi důležitá stimulace v ranném dětském věku – odborné vedení dítěte zdravotně ohroženého, postiženého a oslabeného je nepostradatelné. Speciální třída „Kuřátka“ pro děti s více  vadami a autismem umožní Vašemu dítěti několika hodinový pobyt mimo rodinu v kolektivu dětí s poskytnutím odborně vedené stimulace vývoje dítěte.

Nabízené činnosti a služby:

speciální pedagogika:

       Grafomotorika

       Logopedická péče

       Komplexní péče při integraci dítěte se zdravotním postižením včetně vypracování individuálního vzdělávacího plánu

        Komplexní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika včetně diagnostiky školní připravenosti a specifických poruch učení a chování

psychologie

       Komplexní psychologická diagnostika ( spolupracujeme s SPC Kroměříž,

      SPC Nový Jičín,Auxilium)

speciální cvičení a terapie

       Jóga

       Hydromasáže a vířivé koupele

       Perličková koupel nohou

       Cvičení na velkých míčích

       Uvolňovací masáže

       Míčková automasáž ve speciálním bazénku

       Ergoterapie – práce v keramické dílně

       Hippoterapie – jízda na konících

       Solná jeskyně „Salza“

       Praktické využití Snoezelenu při práci s dětmi

       Pobyt ve speciální relaxační místnosti

        Canisterapie (pozitivní působení psa na zdraví dětí se speciálními vzdělávacími potřebami)

Kontakt:   Dalimila Čechová, ředitelka mateřské školy , tel . 739 589 087