08.02.2013
Zápis do logopedické třídy

Zápis dětí do logopedické třídy MŠ 1.máje 1153, Rožnov p. R., proběhne  5. března 2013 od 13.00 do 15.00 hod.(růžový pavilon - dole).
Každodenní logopedická péče pomáhá dětem zlepšit řečový projev, výslovnost a komunikativní dovednosti. Velmi důležitá je také vzájemná spolupráce.
Přijďte se poradit a své děti nechat odborně vyšetřit k Paed Dr. Y. Odstrčilíkové.
                               Těšíme se na Vás.