15.11.2012
Školní rok s Kuliferdou

V letošním školním roce budou předškoláci ve všech třídách naší mateřské školy pracovat se souborem sešitů Kuliferda.

KuliFerda přestavuje řadu pracovních sešitů tematicky koncipovanou v návaznosti na konkrétní roční období. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–6 let. Obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní zralosti. Vedle často procvičovaných oblastí, jako je grafomotorika, všeobecné znalosti či předmatematické dovednosti, nezapomíná na rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení
a psaní), na logické myšlení ani na sociální a emoční zralost. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období, což Vám zároveň usnadní začlenění pracovních listů do ostatních činností v mateřské škole.

Také se zapojí do výtvarné soutěže "Školní rok s Kuliferdou".


Více zde: http://kuliferda.raabe.cz/pracovni-sesity-/