14.09.2012
Kroužky pro děti 2012-2013

 

Kroužky 2012-2013
(říjen 2012-květen 2013)
sudý týden:
PO

12.00-14.00

12.15-13.15

keramika

výtvarka

500,- Kč /ročně/

Chumchalová B.

Dohňanská J.

ÚT 15.00-15.45 taneční kroužek 300,- Kč /ročně/ Čadílková K.
ST
ČT


15.00-15.45 ZUMBA 500,- Kč /říjen-prosinec/ Paprskářová M.
lichý týden:
PO
ÚT 12.15-13.00 flétničky 300,- Kč /ročně/ Kolaříková K.
15.00-15.45 taneční kroužek 300,- Kč /ročně/ Stavinohová V.
ST
ČT 15.00-15.45 ZUMBA 500,- Kč /říjen-prosinec/ Paprskářová M.
Zápis do všech kroužků se koná 20. září v 15.00 u ředitelny MŠ.