27.06.2012
Vyhodnocení sběru papíru za školní rok 2011/2012

  1. Hořelicová V.                  657,5 kg
  2. Škorňová A.                    511,5 kg
  3. Círek D.                            405  kg
  4. Fojtášek V.                     153 kg
  5. Špůrek M.                        143 kg