29.05.2012
Seznam přijatých dětí do MŠ 1. máje 1153 na školní rok 2012-2013


Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.Seznam přijatých dětí do MŠ 1.máje 1153,Rožnov p. R.
na školní rok 2012/2013:

RČ:    1        RČ:    13        RČ:    24        RČ:34
RČ:    2        RČ:    14        RČ:    25        RČ:35
RČ:    3        RČ:    15        RČ:    26        RČ:36
RČ:    4        RČ:     16       RČ:    27        RČ:37
RČ:    5        RČ:    17        RČ:    28        RČ:38
RČ:    6        RČ:    18        RČ:    29        RČ:40
RČ:    7        RČ:    20        RČ:    30        RČ:41
RČ:    8        RČ:    21        RČ:    31        RČ:42
RČ:    9        RČ:    22        RČ:    32        RČ:43
RČ:    10      RČ:    23        RČ:    33        RČ:44

Tato registrační čísla budou umístěna na MŠ 1.máje 864:
15,21,24,26,32,40,43

Oznamujeme, že dne 11.6.2012 v 15.00 hodin bude schůzka rodičů nově přijatých dětí na MŠ 1153.


V Rožnově pod Radh. : 29.5.2012                                                                   Dalimila Čechová
                                                          ředitelka mateřské školy