03.05.2012
Upozornění pro rodiče

Výše školného na školní rok 2012/2013 činí 470,- Kč.